SUSUNAN DEWAN PEMBINA, DEWAN PENGURUS, DEWAN PENGAWAS DAN DEWAN KEHORMATAN
YAYASAN PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN INDONESIA (YPPI)

Dewan Pembina

Ketua Pembina                : Gotama Hengdratsonata

Wakil Ketua Pembina      : Ir. Willianto Ismadi

Anggota                           :

Eddy Polandouw

Jusuf Arief  Judodihardjo

Yanita Poerbo, SH

Imam Santoso

Wahyudi Suyanto, SH., M.Hum

Dewan Pengurus Periode 2022 – 2027

Ketua Pengurus                 : Dr. Andry Irwanto, MBA

Sekretaris                           : Hokman Subroto

Bendahara                          : Arief Setyadi, SE

Dewan Pengawas Periode 2022 – 2027

Ketua Pengawas               : Drs. Robby Haryanto Bumulyo, Ak

Anggota                            : Madya Suhardja, SH. M. Hum

Dewan Kehormatan Periode 2022 – 2027

Herman Halim, MBA

Johanna Soewono, M. S. Ed

Audrey Tedja, SH.,M.Kn